loading   Laddar sida...

Om LLBDet är nu 25 år sedan LLB startades. Föreningen startades med framförallt två punkter på agendan
- Skapa bra och för branschen prismässigt konkurrenskraftiga mässor.
- Skapa gemensamma branschregler/villkor och inte acceptera vad som förskrevs i upphandlingar.
Det var länge sedan och mycket har hänt sedan dess.
Här följer ett axplock av vad föreningen arbetar aktivt med idag:

LLB Partner

LLB har även utformat en ny medlemskategori som är riktad framförallt till företag inom uthyrningsbranschen.
Som LLB partner får man tillgång till
- LLB´s gemensamma villkor.
- Av Branschkansliet framtagna avtal för exempelvis bensin, hotell, hyrbil.
- Rätt att delta i nätverksträffar så som våra möten, seminarier, pubkvällar med mera.
- Kontinuerlig information via våra nyhetsbrev.
- Certifiering av medarbetare.

Trådlösa frekvenser

LLB har varit mycket lyckosam i sin kommunikation med PTS och riktlinjer för de nya trådlösa frekvenser som kontinuerligt förändras. LLB har genom en nära och bra kontakt med PTS lyckats få dem att förstå vår bransch och på det sättet påverkat dem att ta beslut som gynnat våra medlemsföretag. Vi har fortfarande en tät dialog med PTS som gör att vi snabbt kan informera LLB-medlemmar om pågående och kommande förändringar.
LLB har även ingått medlemskap i den europeiska föreningen APWPT för att kraftfullt föra dessa diskussioner på EU nivå.

Certifiering

LLB har på senare tid lyckats skapa en grund till en certifiering i våra olika branschen. Certifieringstillfällen beräknas börja erbjudas i starten av 2017 på flera orter i landet. Certifieringsplattformen är anpassad för vår bransch med en certifieringsnivå i varje branschgren, -ljud, -ljus och bild. Certifieringen är personlig och är till för att höja statusen i vår bransch. Den slutliga målbilden är att inköpare ska i sina upphandlingar kräva en LLB certifiering.

Nystartat samarbete med InfoComm

Jag vill även informera om att LLB har etablerat ett samarbete med InfoComm som är en världsomspännande branschorganisation. De driver bland annat mässor exempelvis ISE men är ett av världens starkaste organ i certifiering av tekniker. Samarbetet kommer att både att beröra LLB certifieringen samt kommande seminarieprogram vid framtidens mässor och events.

Strategi för varumärke och kommunikationsplan

Strategi för varumärket och en bra kommunikationsplan gör att LLB stärker sig som förening mot branschen, medlemmar, myndigheter samt medlemmars kunder.
Sammantaget så sätter detta nya krav på hur LLB arbetar aktivt i framtiden och mycket förändringar kommer att ske inom de närmaste åren.
Med allt nämnt ovan så ställer det högre krav på LLB som förening att finnas, verka och synas på flertalet plattformar samt platser i Sverige.
Därav har vi nu preciserat våra 3 koncept när det gäller utställningar.

LLB mässan

LLB mässan går av stapeln jämna år. Nästa LLB mässa är planerad till våren 2018. Vi satsar stort på att bredda mässan och göra den ännu mer tilltalande både för utställare och besökare. Självklart kommer vi, som alltid, att lägga stor vikt vid seminarier och utbildningar samt certifieringar.

LLB Forum

LLB Forum går av stapeln ojämna år i Göteborg. Nästa tillfälle för LLB forum är den 9-10 maj 2017.  Nyhet för i år är att LLB forum går parallellt med Elfack på Svenska mässan i Göteborg. Elfack är Nordens största mässa för elbranschen och lockar många olika typer av besökare. LLB Forum hålls i en egen del på Svenska Mässan men en av entréerna till LLB Forum kommer att var riktad mot Elfack. I samband med LLB Forum så planeras det utöver en utställning många intressanta seminarier häribland bland annat föredragshållare från InfoComm. Flertalet företag har redan anmält sig men det finns fortfarande
lediga bord. Under LLB forum så kommer det att erbjudas certifieringstillfällen inom våra 3 branschgrenar.

LLB on tour

Vi har även etablerat det nya konceptet LLB on tour som går av stapeln under hösten 2017. LLB on tour går i Malmö, Göteborg och Stockholm den 25-28 september. Det kommer presenteras ett starkt seminarieprogram med bland annat föreläsare från InfoComm. Under LLB on tour kommer vi erbjuda möjligheten till certifiering inom våra 3 branschgrenar. Även här finns det fortfarande lediga platser.

Detta är bara några exempel på de fördelar det innebär att vara LLB medlem, nu och framöver. Vi lyssnar mer än gärna på era tankar, idéer och åsikter, passa på att vara med och påverka!

LLB går en mycket intressant framtid till mötes med många intressanta utmaningar. Vi ser positivt på vår utveckling och hoppas och tror på att ni vill vara en aktiv del av detta.

Per Anderhagen
Ordförande LLB
 

SNABBFAKTA

LLB Forum 2017

9-10 maj, 2017
Svenska Mässan, Göteborg

 BESÖKARREGISTRERING
ANMÄL DIG SOM UTSTÄLLARE HÄR! 
Arrangörer
 

 

 
Partnerprojekt


 
Följ oss på Facebook!